Kto będzie

Wynikające z Konferencji 03:16 John odbyło

się pod koniec 2008 r. Pierwszy kościół baptystów z Woodstock, Georgia, kto zaprezentuje biblijno-teologicznej oceny i odpowiedzi na kalwinizm pięć punktów. Przywódcy Chrzciciela oferując alternatywę dla doktryny założenia Continue reading